PAC

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

Les diferències culturals i els costums dels immigrants afecten a la seva integració.

La manca de coneixement de les tradicions del país d’arribada i la gran escletxa cultural que hi ha entre el país d’origen i el país d’arribada fa que hi hagi greus problemes d’integració, especialment aquells relacionats amb el dia a dia.

Els immigrants amb els graus més baixos d’escolarització tenen més problemes d’inserció.

Hem detectat que les dificultats d’integració vénen donades més per el país d’origen que per el grau formatiu de l’individu, tot i això aquelles persones que vénen amb estudis superiors i que aconsegueixen sortir del cercle i per tant això facilita la seva integració.

El nivell econòmic és un condicionant per a la integració social.

Clarament sí, aquelles persones que es poden permetre participar d’activitats on hi participa gent autòctona tindrà més facilitat per integrar-se mentre que aquelles que no s’ho puguin permetre quedaran excloses.

Els perjudicis dels autòctons dificulta la inserció del col•lectiu immigrant(mites com” els immigrants  roben”, “els immigrants formen part de màfies”...)

Tot i que cada vegada s’està treballant més en aquest sentit hi ha molts prejudicis que en volten el món de la immigració, especialment ara que hi ha problemes de feina, en qualsevol cas però l’experiència ens diu qu és ,en gran part, un problema de desconeixement i por del diferent.

La mala gestió política, i la poca informació als immigrants fa que no sàpiguen com funciona el nostre sistema (estudis, homologació, serveis socials..) Hi ha una gran inversió econòmica per part de diferents Administracions, especialment dels Ajuntaments però el problema és bàsicament de comunicació, els encarregats d’oferir serveis no aconsegueixen arribar als usuaris i això dificulta la seva feina.

La falta d’estudis i el desconeixement de l’idioma sol ser un problema per trobar feina, i la falta de feina provocà que no tinguin més remei que robar o formar part de màfies de drogues.

Quan falta la feina i per tant els recursos econòmics

a molta gent es veu obligada a participar de l’econòmica de submergida per raons de subsistència.

PACK A quí va dirigit?

•Adolescents extrangers amb dificultats amb l’idioma

•Adolescents estudiants, treballadors o al atur.

•Adolescents pendents legalizar la seva situació.

•Adolescents en situació de risc d’exclusió social.

 

Objectius:

•Facilitar informació d’atenció integral a adolescents en situació de risc social.

•Promoure la integració amb els autoctons

L’objecte un cop utilitzat informativament ha de poder

realitzar altres funcions

"PAC"

“Pac” neix amb la voluntat d’oferir un servei en format físic per a aquelles persones nouvingudes

 

que desconeixen quin és el funcionament de l’estructura de suport establerta. Pac facilita informació tant de l’adminisració com del món de l’associacionisme i el voluntariat que treballa des de les entitats de suport als nouvinguts. A més “Pac” és un recopilatori d’informació cultural ( tradicions, festivals, esdeveniments culturals...) que serveix de guia per aquelles persones que desconeguin el país i la seva cultura.

 

Pac convina la utilitat de la informció que conté amb la funcionalitat dels objectes que s’entreguen, tota la informació que es facilita s’entrega en format d’objecte per facilitar el dia a dia de l’usuari.

Pac està dotat amb el següent contingut:

- Galets. Els galets són, sens dubte, un referent

de la cuina catalana. La seva versatilitat com a producte culinari permet que es pugui cuinar de diferents maneres. Amb la bossa de galets que entreguem hi afegim també una recepta per explicar com es cuina l’”escudella”

- Mapa de Barcelona: Hem vist i conegut mapes de Barcelona amb diferents informacions

sobre la ciutat, aquest però conté tota aquella informació que pot ser útil per a una persona nouvinguda, des de botigues especialitzades

amb productes alimentaris d’altres països fins a informació sobre diferents punts d’informació per accedir a les universitats. A més a més el mapa disposa d’uns punts alliberats

per a que l’usuari pugui marcar aquells punts que li resultin de més interés.

- Estoig: El que a simple vista és un estoig convencional, a l’interior conté informació sobre els principals centres universitaris de la ciutat, amb informació que es pot complementar

des del web d’aquesta o des de qualsevol punt de suport de l’adminsitració.

- Guia visual: La guia visual està pensada

especialment per aquelles persones que provenen d’un país on es parla una llengua no llatina i que per tant els resulta especialment difícil la immerssió en l’idioma. Conté dibuixos explicatius de les accions i objectes més bàsics que poder ser d’utlitat pel dia a dia.

- Farmaciola: A l’exterior la farmaciola conté informació sobre hospitals, CAPs, punts on obtenir la tarjeta sanitària... i a l’interior tots aquells objectes relacionats amb la salut i que poden ser útils per al dia a dia.(tiretes, preservatius...)

- Pilota. Una pilota de plàstic proporciona

la informació sobre espais ludic-esportius de la ciutat. Gimnasos, parcs, pistes obertes, skates park...

- Calendari: Per a facilitar la integració a nivell cultural oferim també un calendari on hi ha marcats diferents esdeveniments interessants

per a l’usuari. També hi ha destacats elsdiferents dies festius que tenen lloc durant l’any amb una breu explicació del que es celebra.

Hi ha una secció especial per a recordatoris per tal que sigui el propi usuari qui destaci allò que més li convingui.